HUNG THAI LIMITED LIABILITY COMPANY
Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

- Sản xuất tại Việt Nam
- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt
- Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng
- Hạn sử dụng ghi trên bao bì

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- Tinh bột: ≥ 85,0%

- Độ ẩm: ≤ 13,0%

(nhập kho ≤ 12,5%)

- Độ trắng: ≥ 90,0%

- Độ dẻo: ≥ 650 BU

- Tạp chất: ≤ 0,05%

- Tro: ≤ 0,2%

- Xơ: ≤ 0,05%

- pH: 5,4 ÷ 6,5

- SO2: ≤ 30ppm

- Độ mịn: ≥99,0% (qua rây 140 Mesh)


Sản phẩm liên quan

Tinh bột sắn APFCO Hai Con Lân

Cảm quan màu dịch hồ hóa - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong,...

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

- Sản xuất tại Việt Nam - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng -...

Tinh bột sắn APFCO Năm Sao

- Sản xuất tại Việt Nam - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng -...

Tinh bột sắn APFCO con Hổ

- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng - Sản xuất tại Việt...

Tinh bột sắn APFCO OTC

Cảm quan màu dịch hồ hóa - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng

Tinh bột sắn APFCO Gấu Trúc

- Sản xuất tại Việt Nam - Hạn sử dụng ghi trên bao bì - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ...

Tinh bột sắn APFCO long phụng

- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng - Sản xuất tại Việt...