HUNG THAI LIMITED LIABILITY COMPANY
Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- Tinh bột: ≥ 85,0%

- Độ ẩm: ≤ 13,0% (nhập kho ≤ 12,5%)

- Độ trắng: ≥ 90,0%

- Độ dẻo: ≥ 650 BU

- Tạp chất: ≤ 0,05%

- Tro: ≤ 0,2%

- Xơ: ≤ 0,05%

- pH: 5,4 ÷ 6,5

- SO2: ≤ 30ppm

- Độ mịn: ≥ 99,0% (qua rây 140 Mesh)


Sản phẩm liên quan

Tinh bột sắn APFCO Long Phụng

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Gấu Trúc

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO OTC

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Hai Con Lân

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Con Hổ

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Năm Sao

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...