Tinh Bột Sắn ( Bột Năng)

Tinh bột sắn APFCO Hai Con Lân

Cảm quan màu dịch hồ hóa - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong,...

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

- Sản xuất tại Việt Nam - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng -...

Tinh bột sắn APFCO Năm Sao

- Sản xuất tại Việt Nam - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng -...

Tinh bột sắn APFCO con Hổ

- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng - Sản xuất tại Việt...

Tinh bột sắn APFCO OTC

Cảm quan màu dịch hồ hóa - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng

Tinh bột sắn APFCO Gấu Trúc

- Sản xuất tại Việt Nam - Hạn sử dụng ghi trên bao bì - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ...

Tinh bột sắn APFCO long phụng

- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng - Sản xuất tại Việt...