Tinh Bột Sắn (Bột Năng)

Tinh bột sắn APFCO Long Phụng

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Gấu Trúc

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO OTC

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Hai Con Lân

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Con Hổ

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Năm Sao

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

Dùng trong thực phẩm, ngành dược, thức ăn gia súc, ngành dệt, làm khuôn đúc...