Đường

Đường Vàng xuất khẩu RW

- Độ Pol ≥ 98,5 °z - Độ màu ≤ 1000 ICUMSA - Độ ẩm ≤ 0,20 % - Quy cách: Bao PE1Kg

Đường trắng thượng hạng Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 99,7 °z - Độ khử: ≤ 0,04% - ICUMSA ≤ 55 - Quy cách: Bao PP50Kg - Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Đường trắng tinh luyện Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 98,8 °z - Độ khử: ≤ 0,03% - ICUMSA ≤ 30 - Quy cách: Bao PP50Kg - Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Đường vàng loại 1 Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 98,5 °z - Độ khử: ≤ 0,35% - ICUMSA ≤ 1000 - Quy cách: Bao PP50Kg - Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Đường trắng Nghệ An Nasu bao 50kg

- Hàm lượng đường Sac : N≥ 99.7 °z - Đường khử : ≤ 0.10 % - Hàm lượng tro : ≤ 0.03 % - Độ ẩm :...

Đường tinh luyện Nghệ An Nasu bao 50kg

- Hàm lượng đường Sac : ≥ 99.9 °z - Đường khử : ≤ 0.03 % - Hàm lượng tro : ≤ 0.03 % - Độ ẩm : ≤ 0.05...

Đường vàng Nghệ An Nasu bao 50kg

- Hàm lượng đường Sac : ≥ 99.9 °z - Đường khử : ≤ 0.03 % - Hàm lượng tro : ≤ 0.03 % - Độ ẩm : ≤ 0.05...

Đường kính trắng (RS)

- Độ Pol ≥ 99,7 °z - Độ màu ≤ 140 ICUMSA - Độ ẩm ≤ 0,08 % - Quy cách: Bao PE1Kg

Đường tinh luyện (RE)

- Độ Pol ≥ 98,9 °z - Độ màu ≤ 50 ICUMSA - Độ ẩm ≤ 0,06 % - Quy cách: Bao PE1Kg - Hình thức phát hành:...

Tinh bột sắn

Tinh bột sắn APFCO Hai Con Lân

Cảm quan màu dịch hồ hóa - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong,...

Tinh bột sắn APFCO Hai Rồng

- Sản xuất tại Việt Nam - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng -...

Tinh bột sắn APFCO Năm Sao

- Sản xuất tại Việt Nam - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng -...

Tinh bột sắn APFCO con Hổ

- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng - Sản xuất tại Việt...

Tinh bột sắn APFCO OTC

Cảm quan màu dịch hồ hóa - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng

Tinh bột sắn APFCO Gấu Trúc

- Sản xuất tại Việt Nam - Hạn sử dụng ghi trên bao bì - Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ...

Tinh bột sắn APFCO long phụng

- Dung dịch tinh bột 6%: trong, màu đạt - Hồ hóa 20g tinh bột: Màu trong, trắng - Sản xuất tại Việt...