HUNG THAI LIMITED LIABILITY COMPANY
Click vào ảnh để xem kích thước lớn hơn

Đường trắng tinh luyện Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 98,8 °z
- Độ khử: ≤ 0,03%
- ICUMSA ≤ 30
- Quy cách: Bao PP50Kg
- Thời hạn sử dụng: 24 thángSản phẩm liên quan

Đường Vàng xuất khẩu RW

- Độ Pol ≥ 98,5 °z - Độ màu ≤ 1000 ICUMSA - Độ ẩm ≤ 0,20 % - Quy cách: Bao PE1Kg

Đường trắng thượng hạng Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 99,7 °z - Độ khử: ≤ 0,04% - ICUMSA ≤ 55 - Quy cách: Bao PP50Kg - Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Đường trắng tinh luyện Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 98,8 °z - Độ khử: ≤ 0,03% - ICUMSA ≤ 30 - Quy cách: Bao PP50Kg - Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Đường vàng loại 1 Việt Đài bao 50kg

- Độ Pol ≥ 98,5 °z - Độ khử: ≤ 0,35% - ICUMSA ≤ 1000 - Quy cách: Bao PP50Kg - Thời hạn sử dụng: 24 tháng

Đường trắng Nghệ An Nasu bao 50kg

- Hàm lượng đường Sac : N≥ 99.7 °z - Đường khử : ≤ 0.10 % - Hàm lượng tro : ≤ 0.03 % - Độ ẩm :...

Đường tinh luyện Nghệ An Nasu bao 50kg

- Hàm lượng đường Sac : ≥ 99.9 °z - Đường khử : ≤ 0.03 % - Hàm lượng tro : ≤ 0.03 % - Độ ẩm : ≤ 0.05...

Đường vàng Nghệ An Nasu bao 50kg

- Hàm lượng đường Sac : ≥ 99.9 °z - Đường khử : ≤ 0.03 % - Hàm lượng tro : ≤ 0.03 % - Độ ẩm : ≤ 0.05...

Đường kính trắng (RS)

- Độ Pol ≥ 99,7 °z - Độ màu ≤ 140 ICUMSA - Độ ẩm ≤ 0,08 % - Quy cách: Bao PE1Kg

Đường tinh luyện (RE)

- Độ Pol ≥ 98,9 °z - Độ màu ≤ 50 ICUMSA - Độ ẩm ≤ 0,06 % - Quy cách: Bao PE1Kg - Hình thức phát hành:...